Kalundborg Tank Terminal A/S

Profil

profil

Kalundborg Tank Terminal A/S tilbyder tanklagring i Kalundborg Havn. KTT tilbyder at investere i tankfaciliteter til kort- og langtidsopbevaring af flydende produkter for 3. part.

Efterspørgslen efter lagring og håndtering af flydende produkter er stigende. Kalundborg havn er qua placering, friarealer og dybgang velegnet til at udnytte muligheder inden for håndtering og opbevaring af flydende produkter.

KTT er et 50/50 joint venture Schultz Shipping A/S og Kalundborg Havn.

KTT har 38.000 m3 tankkapacitet i 17 tanke til lagring af flydende produkter i Kalundborg havn. KTT arrangerer typisk losning/lastning af skibe, overvågning af lagrede produkter, ind/udlevering samt relaterede ydelser tilpasset til kundens behov.

Infrastruktur

bil

KTT råder over et areal på 15.000m2 – heraf er 9.000m2 bebygget med 17 tanke. KTT's tanke ligger direkte til kaj 10 og 11 i Kalundborg Østhavn.

Kaj 11 tager skibslængder op til 160 meter og har en vanddybde på 9 meter.

Kaj 10W kan tage skibslængder op til 200 meter og har en vanddybde på 8 meter, der kan øges til 10 meter vanddybde.

Infrastrukturen i området er veludbygget med akkrediteret brovægt 200 meter fra arealet.

Projekter

vand

KTT's tankkapacitet er p.t. udlejet, men vi råder over ubebyggedet arealer og indgår gerne i dialog om at opføre ny tankkapacitet til nye projekter i samarbejde med 3. part.

 

Referencer

Vores tankkapacitet er p.t. udlejet.

9 tanke, som stod klar i 2013 er udlejet til BASF A/S
3 tanke udlejet til Avista Oil.
4 tanke er udlejet til Haldor Topsøe A/S
1 tank er udlejet til Addcon.

Vi indgår gerne i en dialog om at opføre ny tankkapacitet til nye projekter.

Kontakt os for mere information:

Bent Rasmussen
+45 59534001
br@portofkalundborg.dk

Simon R. Christensen
+45 39965308
src@copmer.dk

Gustav Jakobsen
+ 45 59578530
gj@schultzshipping.dk

Kalundborg Tank Terminal A/S
Vestre Havneplads 2
Postboks 44
DK- 4400 Kalundborg
Tlf. +45 59 57 85 00